În primul rând haideți să ne familiarizăm și să aflăm ce reprezintă termenii: creanțe, datorii și cum recuperăm bani!

Ce sunt creanțele?

Creanțele reprezintă sumele care urmează să fie încasate de la clienți sau de la persoanele datornice(în urma unor împrumuturi sau a altor obligații financiare). Pentru a înregistra aceste sume sunt necesare facturi emise și a altor documente în care sunt prounțate sumele datoare către firmă.

Creanțele consituie o parte a activelor și se înregistrează în capitolul 1, 2 a Bilanțului contabil și se evaluează la valoarea nominală. Creanțele în valuta străină se inregistrează pe cont în valută națională la cursul de schimb valutar stabilit la data aparției acestora.

Creanțele în practica economică se întâlnesc în diverse forme, care se clasifică după criteriile:

 1. Conținut economic
 2. Termen de achitare
 3. Gradul de asociere

După criteriul 1, creanţele se împart în:

 • comerciale,
 • privind avansurile acordate,
 • ale bugetului (datoriile bugetului faţă de întreprindere),
 • ale personalului (datoriile personalului faţă de întreprindere pentru împrumuturi, avansuri, mărfuri),
 • privind veniturile calculate (datoriile persoanelor fizice sau juridice pentru dividendele calculate, arenda, locaţiunea ş.a.).

După al doilea criteriu, creanțele se deosebesc:

 • creanţe pe termen lung (cu termen de stingere mai mare de 1 an),
 • creanţe pe termen scurt (termen de stingere nu mai mare de 1 an).

După criteriul 3, creanțele se deosebesc:

 • creanţe ale părţilor nelegate,
 • creanţe ale părţilor legate (ale întreprinderilor asociate, ale întreprinderilor-fiice).

Acum că ai aflat ce sunt creanțele, intră în contact cu echipa EOS și profită de o consultanță gratuită!

ce sunt creanțele - RecuperareCreante.com - Recuperare bani, creanțe și datorii

Ce sunt datoriile?

Datoriile sau creanțele pasive reprezintă sumele de bani care trebuiesc plătite către salariați, furnizori, creditori, stat sau sub formă de chirie.

Datoriile din punct de vedere juridic sunt o obligație asumată de o persoană fizică sau juridică, numită și debitor, față de o altă persoana fizică sau juridică, numită creditor, care are la rândul lui o creanță, atestată intr-un raport juridic privind restituirea la un anumit termen a unei sume de bani sau a unor bunuri.

Aceasă obligație este rezultată dintr-o relație contractuală sau din lege, iar datoria ia sfârșit prin executarea completă a obligației.

Datoriile din punct de vedere contabil, sunt surse de finanțare externe puse la dispoziția unei întreprinderi, fie obligatari și instituții de credit, adică datorii financiare, fie de către furnizori, în general datorii din exploatare sau chiar de alți terți precum datorii fiscale sau sociale.

Din punct de vedere financiar, dincolo de clasificarea datoriilor în funcție de scadență, care permite apecierea gradului de solvabilitate al întrepinderii, cea mai semnificativă clasificare este aceea prin care, cu unele excepții, nu sunt remunerate, adică purtătoare de dobandă.

Ce trebuie să știi despre recuperarea de bani

Regula de aur pe care trebuie să o știi este că în planificarea cash flow-ului valoarea creanțelor trebuie să fie mereu mai mare decât cea a datoriilor! Cu alte cuvinte, să te asiguri că urmează sa primești mai mulți bani decât trebuie să plătești.

Dacă în timp valoarea creanțelor crește, acesta este un semn de încetinire a fluxului de numerar. Adică, reprezintă creșterea sumelor de bani pe care persoanele ți le datorează și, pe care nu le poți folosi, riscul fiind unul destul de mare, datorită acestor încasări întârziate, să ajungi în punctul de a nu mai putea plăti datoriile din lipsa lichidității.

Creșterea datoriilor conduce la dificultăți de plată atunci când se ating termenii de plată a angajaților, chiar dacă în momentul acela sumele rămân în firmă.

Practica a arătat că procedura prin care creditorilor li se acordă recunoașterea drepturilor de creanță și care pot solicita urmărirea penală și executarea debitorilor este adesea descurajantă. Pe lângă notificările emise de avocați sau executori judecătorești, cele mai frecvente metode de presiune legală a debitorilor sunt somația și ordinul de plată.

Pașii concreți pe care ar trebuii să fie urmați pentru a recupera banii sunt:

 1. Notificarea sau somarea scrisă a debitorului și chemarea sa la conciliere
 2. Chemarea debitorului în judecată prin Ordonanță sau Somație de plată, ori în baza dreptului comun(timpul estimat ar fi 3 luni cu cun cost estimat de 10%)
 3. Exercitarea unei posibilie căi de atac a hotărârii primei instanțe
 4. Executarea hotărârii judecătorești împotriva debitorului, prin intermediul executorului judecătoresc prin oprirea conturilor, executare silită sau imobiliară (timpul estimat ar fi de minim 30 de zile, costul esitmat între 2 și 10%). În mod normal, în urma executării, creditorul ar trebuii să își recupereze întreaga sumă cheltuită în această procedură

În concluzie, totul se află într-un echilibru stabil! Deși ai putea fi încurajat să prognozezi o valoare mare a creanțelor, asigură-te că le vei încasa în timp util, păstrând însă și datoriile sub control.

Acestea fiind spuse dacă te regăsești în situația în care dorești să-ți recuperezi creanțele pentru a-ți plătii datoriile, EOS  este soluția de care ai nevoie și te poate ajuta pentru a-ți recupera banii, creanțele și datoriile!

Te am convins deja? Intră în contact acum cu un reprezentat EOS!

ce sunt creanțele - RecuperareCreante.com - Recuperare bani, creanțe și datorii