Asociații de proprietari

Solicită oferta
asociații de propietari - RecuperareCreante.com - Asociații de propietari

Aveți probleme cu restanțierii în cadrul asociației dumneavoastră de proprietari?

Efect Optimal Solutions vă oferă gama completă de servicii pentru recuperarea de către asociația dumneavoastră a datoriilor la întreținere înregistrate de către locatarii rău-platnici.

Ne adresăm pe această cale asociațiilor de proprietari care au de recuperat restanțe la întreținere sau au dificultăți în încasarea acestora de la locatari. Pentru a veni în sprijinul dumneavoastră, prin această ofertă urmărim eficientizarea costurilor dumneavoastră de recuperare, în sensul că sumele care ne revin nouă cu titlu de comision de recuperare a debitelor, vor fi plătite numai în momentul încasării de la locatarii rău-platnici a sumelor restante.

Efect Optimal Solutions va pune la dispoziție, prin echipa sa de profesioniști, consultanță și asistență juridică pe tot parcursul derulării procesului de recuperare, în baza unui comision de succes, plătibil după recuperarea debitelor datorate de către locatarii rău-platnici.

Prin demersurile noastre dorim să ajutăm asociațiile de proprietari, pentru a nu periclita derularea contractelor încheiate cu furnizorii și în consecință să se ajungă în situația neplăcută în care datorită datoriilor acumulate, să se efectueze debransari masive la nivelul scărilor de bloc, în acest mod având de suferit și ceilalți locatari de bună-credință (bun-platnici).

asociații de propietari - RecuperareCreante.com - Asociații de propietari
asociații de propietari - RecuperareCreante.com - Asociații de propietari

În procesul de recuperare Efect Optimal Solutions încerca să găsească soluțiile cele mai potrivite pentru fiecare locatar în parte, care întâmpina dificultăți în plata cotelor de întreținere. Angajații Efect Optimal Solutions sunt profesioniști în recuperarea/colectarea creanțelor. Metodele folosite de Efect Optimal Solutions în procesul de recuperare a datoriilor nu depășesc sub nici o formă cadrul legal, toate demersurile respectând în totalitate legislația română în vigoare. În cadrul acestui proces vor fi efectuate demersuri de recuperare cum ar fi: vizite în vederea contactării locatarilor rău-platnici și negocierii unor termene și modalitatide plata, contacterea telefonică a locatarilor rău-platnici și monitorizarea plăților efectuate de către aceștia, transmiterea de notificări către locatarii rău-platnici, încheierea de angajamente de plata cu acești locatari, formularea de cereri de chemare în judecată îndreptate împotriva locatarilor rău-platnici, etc.

Avantajul colaborării cu Efect Optimal Solutions constă în principal în asigurarea cash-flow-ului (fluidizarea încasărilor) necesar în derularea contractelor încheiate cu furnizorii, constând în evitarea acumulării de restante la întreținere, care pot provoca penalități considerabile și ulterior debransari ale utilităților, toate acestea cu consecințe și asupra locatarilor de bună-credință (bun-platnici).

Cadrul legislativ

În conformitate cu prevederile legale în vigoare, respectiv Legea 230/2007 cu normele de aplicare ale acesteia și Codul Civil, asociația de proprietari are dreptul de a acționa în justiție pe orice proprietar care se face vinovat de neplata cotelor de contribuție la cheltuielile asociației de proprietari mai mult de 90 de zile de la termenul stabilit privind scadență acestora.

La cererea de chemare în judecată se atașează următoarele documente în copie, în dublu exemplar:

  • Hotărârea Judecătorească de înființare a asociației de proprietari.
  • Codul Fiscal al asociației de proprietari.
  • Fișa analitică centralizată extrasă din contabilitatea asociației privind apartamentul respectiv, care trebuie să cuprindă obligatoriu detaliat și analitic debitele restante pe fiecare luna în parte și penalizările calculate și aplicate acestor debite conform legislației în vigoare, documente semnate de Președinte și Administrator.
  • Hotărârea Adunării Generale sau decizia Comitetului Executiv al asociației prin care s-a hotărât procentul de penalizare de maxim 0.2% conform prevederilor Legii 230/2007 sau sistemul de repartizare la cei care se fac vinovați a penalităților aplicate de către furnizori asociației de proprietari. În acest ultim caz este necesar să se prezinte instanței de judecată și facturile de la furnizori cu penalizările aferente.
  • Dovadă deținerii calității de reprezentant legal al asociației de proprietari (Președinte sau împuternicit).
asociații de propietari - RecuperareCreante.com - Asociații de propietari